Anna van Rijn
schoolgids
2022 - 2023

Voorwoord

Uitdagend, modern onderwijs in een internationaal georiënteerde setting, dát is het Anna van Rijn College! In deze schoolgids maak je kennis met het Anna.

Open jouw wereld!

Op het Anna halen we de wereld van buiten naar binnen en leiden we onze leerlingen op tot wereldburgers. Vanuit een open blik en in verbinding met de grotere wereld om ons heen, leren we jou de wereld te ontdekken en jezelf te leren kennen. Er is ruimte voor talent, nieuwsgierigheid en creativiteit. Ook heb je op elk niveau de keuze om tweetalig onderwijs te volgen! We vinden het heel belangrijk dat docenten en leerlingen respectvol met elkaar omgaan en zich verbonden, veilig en betrokken voelen.

Kom je naar het Anna, dan heb je een tweejarige brugperiode. In deze brugperiode wordt de uiteindelijke keuze voor atheneum/gymnasium, havo of mavo nog even uitgesteld, terwijl je toch les op niveau krijgt.
Naast de gebruikelijke lessen delen we de verantwoordelijkheid voor het leren met elkaar en vragen we leerlingen ook zelf lessen te kiezen. Dat kunnen lessen zijn van vakken waar je extra uitleg bij kunt gebruiken of juist van vakken waar je meer in wilt verdiepen.

We vinden het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben we een talentprogramma voor leerlingen die dat leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan extra lessen Engels, Frans of microscopie. Ook besteden we veel tijd aan creatieve projecten; met theater, dans, muziek en beeld. Zo is onze film- en theaterclub Studio 1punt46 een talentklas voor leerlingen vanaf leerjaar 3. Het Anna is ook de eerste Microsoft Imagine Academy van Nederland, bij ons kun je allerlei internationaal erkende ICT-certificaten halen. Je ICT-vaardigheden kun je nog verder ontwikkelen in ons unieke Techlab. Een plek waar je kunt ontwerpen met 3D printers en lasersnijders. Waar je robots kunt programmeren of de wereld kunt verkennen in VR. Ook is er een bètatalentprogramma voor iedereen die zich extra wil verdiepen in vakken als natuurkunde, scheikunde en informatica en is er een zeer succesvolle debatgroep.

De leerling staat bij ons echt centraal. We vinden het belangrijk om ervaringen, wensen en gedachtes van leerlingen mee te nemen in onze besluitvorming. Of het nu gaat over activiteiten of over een nieuw onderwijsontwerp. Daarom hebben wij een leerlingenraad. Op regelmatige basis heeft de leerlingenraad overleg met de schoolleiding en worden die dingen besproken die leerlingen belangrijk vinden.

We zijn trots op onze openbare school waar we met onze unieke persoonlijke aanpak en open blik, leerlingen in staat stellen om zichzelf én de wereld te ontdekken. Het Anna van Rijn College is een wereldschool in Nieuwegein!

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Disclaimer

Het Anna van Rijn College volgt de wetgeving ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG.) De schoolgids, de nieuwsbrieven en de website bevatten foto’s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school gebruik van sociale media (o.a. Facebook en Instagram). Voor het gebruik van beeldmateriaal door de school verwijzen wij de ouders naar de toestemmingsmodule in Magister. Alle ouders worden hier aan het begin van elk schooljaar van op de hoogte gesteld.

De schoolgids is bedoeld voor ouders en leerlingen. Om de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken hebben wij voor de jij-vorm gekozen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij het over ‘ouders’ wanneer we ‘ouder(s) en/of verzorger(s)’ bedoelen. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ‘hij/zij/hen’ en ‘zijn/haar/hun’ gelezen worden.