Anna van Rijn
schoolgids
2022 - 2023

Voorwoord

Uitdagend onderwijs, op maat, in een internationaal georiënteerde setting, dát is het Anna van Rijn College! In deze schoolgids maak je kennis met het Anna. De school is kleinschalig georganiseerd, leerlingen voelen zich veilig en het is bij ons heel gezellig. Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt.

Naast de gebruikelijke lessen delen we de verantwoordelijkheid voor het leren met elkaar en vragen we leerlingen ook zelf lessen te kiezen. Dat kunnen lessen zijn van vakken waar je extra uitleg bij kunt gebruiken of juist van vakken waar je meer in wilt verdiepen. Daarnaast is het mogelijk om een eigen talentprogramma samen te stellen. Dit kan door de uitstekende leerlingbegeleiding en omdat we veel gebruik maken van ICT in ons onderwijs.

Op het Anna kennen we een brugperiode met verschillende (één- of tweetalige) brugklassen. In deze brugklassen wordt de uiteindelijke keuze voor mavo, havo of atheneum/gymnasium nog even uitgesteld, terwijl je toch les op niveau krijgt.

Op de tweetalige afdeling krijg je niet alleen les in het Engels, er zijn ook veel extra activiteiten (met bijvoorbeeld Engelstalige theatergezelschappen) en alle leerlingen gaan op uitwisseling. Ook in het Nederlandstalig onderwijs doen we veel aan internationalisering. Zo krijgen de ééntalige leerlingen de mogelijkheid om mee te doen aan uitwisselingen en extra (internationaal georiënteerde) activiteiten.

Op het Anna vinden we het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben we een speciaal talentprogramma voor leerlingen die dat leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan lessen Chinees, dans of microscopie. Het Anna is ook de eerste Microsoft Imagine Academy van Nederland, bij ons kun je allerlei internationaal erkende ICT-certificaten halen. Verder is er een bètatalentprogramma voor iedereen die zich extra wil verdiepen in vakken als natuurkunde, scheikunde en informatica en is er een zeer succesvolle debatgroep.

Op het Anna staat de leerling uiteraard centraal. We vinden het belangrijk om ervaringen, wensen en gedachtes van leerlingen mee te nemen in onze besluitvorming. Of het nu gaat over activiteiten of over bijvoorbeeld ons schoolplan. Daarom heeft het Anna een leerlingenraad. Op regelmatige basis heeft de leerlingenraad overleg met de schoolleiding en worden die dingen besproken die leerlingen belangrijk vinden.

We zijn trots op onze bijzondere openbare school waar hard werken, gezelligheid en talentontwikkeling iedereen verder helpt. Kortom, het Anna van Rijn College is een wereldschool in Nieuwegein!

Marco Nomes
Directeur Anna van Rijn College

Disclaimer

Het Anna van Rijn College volgt de wetgeving ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG.) De schoolgids, de nieuwsbrieven en de website bevatten foto’s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school gebruik van sociale media (o.a. Facebook, Instagram en Twitter). Voor het gebruik van beeldmateriaal door de school verwijzen wij de ouders naar de toestemmingsmodule in Magister. Alle ouders worden hier aan het begin van elk schooljaar van op de hoogte gesteld.

Begin 2020 kregen we allemaal te maken met de gevolgen van COVID-19, oftewel het coronavirus. De maatregelen vanuit het RIVM en de overheid leidden ertoe dat de scholen een tijdlang hun deuren moesten sluiten en er een periode was waarbij het onderwijs op afstand werd verzorgd. Dit is in zowel 2020 als 2021 het geval geweest. Gelukkig zijn de scholen sinds begin 2022 weer normaal open. Desalniettemin is corona niet weg en is de kans aanwezig dat we ook dit schooljaar nog de gevolgen ondervinden van het coronavirus. Concreet betekent dit dat we als school de RIVM-maatregelen en -adviezen nauwgezet zullen blijven volgen én opvolgen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat we een gezonde en veilige (leer)omgeving bieden aan onze leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en andere bezoekers aan de school. Tegelijkertijd laten we ons informeren en adviseren door de onderwijssector en volgen we de regelgeving vanuit het Ministerie van OCW omtrent de coronasituatie. Door mogelijke ontwikkelingen rondom het virus dan wel regelgeving kan het zijn dat informatie in deze schoolgids op een bepaald moment niet actueel meer is. De school zal u in die situatie zo zorgvuldig mogelijk van nieuwe informatie voorzien via de gebruikelijke communicatiekanalen.

De schoolgids is bedoeld voor ouders en leerlingen. Om de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken hebben wij voor de jij-vorm gekozen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij het over ‘ouders’ wanneer we ‘ouder(s) en/of verzorger(s)’ bedoelen. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ‘hij/zij/hen’ en ‘zijn/haar/hun’ gelezen worden.