NUOVO Scholen

NUOVO Scholen

Het Anna van Rijn College maakt onderdeel uit van NUOVO Scholen. De scholen van NUOVO bereiden leerlingen voor op de toekomst en de samenleving van morgen. Bij ons kan je echt jezelf zijn en je vrij ontwikkelen. Waar je ook vandaan komt, waar je ook van houdt of wat je ook gelooft: samen ontdekken we de wereld die jij, al lerend, een stukje beter maakt.

van vmbo tot gymnasium

NUOVO Scholen verzorgt in de stad en regio Utrecht voor 12.000 leerlingen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in het openbaar voortgezet onderwijs. Dat doen we met 15 verschillende scholen: van kleine tot grotere vestigingen, van vmbo tot gymnasium.

Samen ontwikkelen

Onze verschillende onderwijsvormen passen bij de leeftijd, leefwereld en talenten van onze leerlingen. Iedere school heeft een eigen identiteit en cultuur. Al onze scholen delen de kijk op goed onderwijs, dat verbindt ons met elkaar. Doordat onze scholen onderling nauw samenwerken, kunnen leerlingen gemakkelijk doorstromen. We wisselen onderling continu kennis uit, zodat we van elkaar leren en ons aanbod steeds beter kunnen maken.

Leren voor het leven

Natuurlijk gaan we voor het halen van dat diploma. Maar we doen meer dan dat. Onze scholen geven betekenisvol onderwijs. Opdrachten sluiten aan bij de belevingswereld en ontwikkeling van de leerling en gebruiken actuele ontwikkelingen als inspiratie. Zo wordt leren ‘levensecht’. Leerlingen leren zichzelf en anderen begrijpen en krijgen vaardigheden mee voor een gezond en gelukkig leven, met respect voor de wereld om hen heen. Zo verlaten leerlingen straks de school met veel meer dan een diploma.

Leerling centraal

Al onze scholen bieden een veilige en stimulerende omgeving voor leerlingen en medewerkers. Iedereen wordt gezien en gehoord. De behoeften van jongeren staan centraal: leerlingen kunnen hun eigen, persoonlijke leerroute volgen. Dag in dag uit werken we aan nog meer onderwijs op maat, zonder obstakels.

Ontdek meer op onze Website

Voor meer informatie over onze missie, visie, en een overzicht van onze scholen, bezoek de website van NUOVO Scholen. Hier vind je ook ons gezamenlijke Strategisch Beleidskader voor de periode 2024-2028. Ga naar www.nuovo.nl.

Raad van Toezicht van NUOVO Scholen

De Raad van Toezicht (RvT) van NUOVO Scholen ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Meer details over de Raad van Toezicht zijn beschikbaar op onze website

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR vertegenwoordigt alle scholen binnen de NUOVO Scholengroep. Elk van onze scholen draagt één of meer vertegenwoordigers aan, waaronder docenten, ouders en leerlingen. Voor uitgebreide informatie over de GMR, bezoek onze website.

NUOVO Scholen logo pay off CMYK (voorbeeld) 0