Onderwijs

De manier waarop wij lesgeven

Binnen het Anna leiden wij leerlingen op tot wereldburgers, zodat ze goed zijn voorbereid op een internationale toekomst vol dynamiek en kansen. We geven je kennis en vaardigheden mee die je helpen leren, leven en werken in een interculturele samenleving en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

Wij halen de wereld van buiten naar binnen door het bieden van (digitaal) internationaal georiënteerd onderwijs. Op alle niveaus kun je kiezen voor tweetalig onderwijs, want contact over de landsgrenzen heen is immers heel gewoon dankzij internet en social media. Er is ruimte voor creativiteit en nieuwsgierigheid, we bieden een uitgebreid cultuur- en talentprogramma. We vinden het belangrijk dat iedereen het beste uit zichzelf haalt en uiteraard sta je er niet alleen voor; op het Anna kun je rekenen op uitstekende persoonlijke begeleiding bij je ontdekkingstocht naar wat het beste bij jou past. Open jouw wereld op het Anna!

Niveaus

Leren is het fijnst als je het kunt doen op je eigen niveau. Je mag best een beetje uitgedaagd worden, maar niet té. Op het Anna kun je daarom kiezen uit verschillende niveaus: gymnasium, atheneum, havo en mavo. Op alle niveaus kun je kiezen voor Nederlandstalig of tweetalig onderwijs. Uitdaging is leuk, het brengt je verder. In onze tweejarige brugperiode leren we je kennen en leer je ook jezelf kennen. Samen ontdekken we wat het beste niveau voor je is. Je hebt een eigen mentor die je coacht en met wie je veel contact hebt. Samen komen we het verst!

Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

Op het Anna kennen we een tweejarige brugperiode met verschillende brugklassen. In deze brugklassen wordt de uiteindelijke keuze voor gymnasium, atheneum, havo en mavo nog even uitgesteld, terwijl je toch les op niveau krijgt. Door leerlingen in dakpan/samengestelde klassen te laten samenwerken, stimuleren we het van en met elkaar leren.

We kunnen gecombineerde klassen samenstellen met verschillende niveaus in een brugklas (bijvoorbeeld leerlingen met vwo-advies gecombineerd met leerlingen met havo/vwo-advies). Uiteraard krijgen onze leerlingen wel op het ingestroomde advies de lesstof aangeboden.

Als je Engels leuk vindt en de wereld om je heen heeft je interesse, dan past het tweetalige onderwijs bij jou. Bij verschillende vakken wordt er dan in het Engels lesgegeven en er zijn veel extra activiteiten in het teken van internationalisering. Stel je voor dat het in de eerste jaren echt niet lukt met de Engelse taal, dan kun je uiteraard altijd overschakelen naar het Nederlandstalige onderwijs. Het volgen van tweetalig onderwijs is interessant en uitdagend en is een goede voorbereiding op je toekomst. Na het afronden van het tweetalige onderwijsprogramma heb jij een uniek diploma op zak!

Tijdens de brugperiode blijf je in principe niet zitten. De docenten beslissen, samen met je mentor en de teamleider, naar welk type derde klas je wordt bevorderd. De richtlijnen hiervoor worden jaarlijks vastgelegd in het document overgangsnormen op onze website (Op Anna > Documenten). Je krijgt hier tijdens het schooljaar uitgebreide informatie over. Je wordt bevorderd naar gymnasium, atheneum, havo of mavo.

Mavo
Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding wordt ook wel vmbo-t (theoretisch) genoemd en duurt vier jaar. Ná de brugperiode duurt de opleiding dus nog twee jaar. Extra bijzonder aan onze school is dat wij jou stimuleren tot het doen van eindexamen in zeven vakken. We leiden namelijk niet alleen op voor uitstroom naar het mbo (niveau 3/4), maar ook voor doorstroom naar havo. Daarom is er aandacht voor algemene vorming en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Onze mavo is extra bijzonder, omdat we ook tweetalig mavo aanbieden. Je kiest zelf voor de Nederlandstalige of tweetalige variant.

Havo
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt vijf jaar. Ná de brugperiode duurt de opleiding dus nog drie jaar. Havo bereid je voor op een studie in het hbo (hoger beroeps onderwijs). Wat maakt onze havo speciaal? We hebben verschillende vakken die wat extra’s bieden, zoals technologie, drama, muziek en tekenen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om Latijn te volgen als keuzevak (als je dit vak ook gevolgd hebt in de havo/vwo-brugklas). Onze havo is extra bijzonder, omdat we ook tweetalig havo aanbieden. Je kiest zelf voor de Nederlandstalige of tweetalige variant.

Vwo
Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt zes jaar. Ná de brugperiode duurt de opleiding dus nog vier jaar. Er zijn twee mogelijkheden bij het vwo, namelijk atheneum en gymnasium. In principe zijn beide stromen gelijk, alleen zijn bij het gymnasium de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht om te volgen. Ons vwo is extra bijzonder, omdat we ook tweetalig vwo aanbieden. Je kiest zelf voor de Nederlandstalige óf tweetalige variant. Wil je meer weten over de oudheid en de klassieke talen leren? Dan kun je kiezen voor het gymnasium. We helpen onze leerlingen een kritische, onderzoekende en actieve houding te ontwikkelen.

Al in de onderbouw begint de voorbereiding op de bovenbouw, ook wel tweede fase genoemd. Weliswaar ben je nog leerling in de onderbouw, maar je werkt steeds meer op de wijze die in de bovenbouw van je wordt verwacht. De mentor en de decaan begeleiden je in bij het maken van studiekeuzes voor de bovenbouw.

Bovenbouw

Mavo:
Voor de leerlingen van de mavo bestaat de bovenbouw uit twee leerjaren: 3 en 4 mavo. In het derde jaar beginnen we al met de voorbereidingen op het vierde en laatste leerjaar, het eindexamen. Zo worden de vakken maatschappijleer en CKV al in klas 3 afgerond. De behaalde beoordelingen voor deze vakken komen op je cijferlijst te staan die je ontvangt bij je eindexamen. Daarnaast zijn er vakken waarbij in klas 3 al delen van het examenprogramma worden afgerond met een cijfer dat meetelt voor je eindexamen. Leerlingen die de tweetalige opleiding volgen, doen in 4 mavo ook het examen Cambridge English.

Havo:
Voor de leerlingen van de havo bestaat de bovenbouw uit twee leerjaren: 4 en 5 havo. Je kiest in 3 havo je profiel en je vakken. In 4 en 5 havo doe je schoolexamens. Aan het eind van 4 havo begin je met je profielwerkstuk, dat je in 5 havo afmaakt. In 5 havo volgt het Centraal Examen. Leerlingen die de tweetalige opleiding volgen, doen in 5 havo ook het examen Cambridge English.

Vwo:
Voor de leerlingen van het vwo bestaat de bovenbouw uit drie leerjaren: 4, 5 en 6 vwo. Je kiest in 3 vwo en 4 vwo je profiel en je vakken. In 5 en 6 vwo doe je schoolexamens en in 5 vwo begin je met het profielwerkstuk. Dat maak je af in 6 vwo en dan volgt het Centraal Examen. Leerlingen die de tweetalige opleiding volgen, doen ook het examen International Baccalaureate English (IB) in 6 vwo.

Profielkeuze

Mavo:
In de bovenbouw van de mavo zijn er 3 verschillende studierichtingen (profielen):
a. Techniek
b. Economie
c. Zorg en welzijn

Naast de gebruikelijke vakken uit de profielen, die bijna alle scholen aanbieden, hebben wij gekozen voor enkele bijzondere examenvakken. Op de mavo kun je ook slagen met beeldende vorming en ITTL.
In leerjaar 3 en 4 staat het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast. Je kunt dit PTA en het examenreglement terugvinden op onze website.

Havo/vwo:
In de bovenbouw van het havo en vwo zijn er 4 verschillende studierichtingen (profielen):

a. Cultuur en Maatschappij
b. Economie en Maatschappij
c. Natuur en Gezondheid
d. Natuur en Techniek

Naast de gebruikelijke vakken uit de profielen, die bijna alle scholen aanbieden, hebben wij gekozen voor enkele bijzondere examenvakken. Op de havo kun je Latijn, tekenen (kunstgeschiedenis), informatica en bewegen, sport en maatschappij (BSM) kiezen; op het vwo tekenen (kunstgeschiedenis), informatica en maatschappijwetenschappen.

In leerjaar 4, 5 en 6 werken we met een studiegids waarin alle belangrijke zaken over de tweede fase beschreven zijn. Bij de start in de tweede fase stellen we het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast. Daarnaast is er ook het examenreglement. Al deze documenten kun je terugvinden op onze website onder Op Anna > Documenten

Leren in jouw tempo, op jouw manier

Niet iedereen leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Daarom zorgen wij voor verschillende soorten lessen en verschillende leerroutes, helemaal afgestemd op jouw leerstijl en talenten. Geen eenrichtingsverkeer tussen leraar en klas, maar voortdurende feedback zodat jij kunt werken aan jouw leerpunten. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je uiteindelijk op het juiste niveau terechtkomt, zodat je met een diploma van school gaat. De mentor zal jouw leertraject dan ook steeds met je bespreken en daar waar nodig bijstellen.

De lessen op het Anna

Modern onderwijs met op maat gesneden leertrajecten vraagt om een gevarieerde lesindeling. Daarom heeft het Anna verschillende soorten lessen, die deels door de leerlingen zelf gekozen kunnen worden en waarin verschillende leerstijlen aan bod komen. Tegelijkertijd zorgen we in de onderbouw vrijwel iedere dag voor een continurooster van 08.30 uur tot 14.50 uur (en bij uitzondering tot 16.05 uur). Zo weet je iedere dag precies waar je aan toe bent.

A-lessen

Een Annales (A-les) is een basisles van 70 minuten. In deze les ga je na of je alles van wat je moest voorbereiden hebt begrepen, krijg je (extra) uitleg en ga je aan het werk met begeleid oefenen, toepassingsopdrachten, groepswerk, rollenspelen, simulaties etc.

R-lessen

Verder zijn er remediale lessen (R-lessen) van 40 minuten. In deze keuzewerktijd kun jij je voor een vak bijspijkeren onder begeleiding van een docent. Zo voorkom je achterstanden. Samen met de mentor bekijk je enkele keren per jaar welke R-lessen je gaat volgen. Iedere dag is er op het vierde uur een R-les ingeroosterd. Op dinsdag wordt de R-les gebruikt voor mentorzaken. Ook zijn er speciale R-lessen, waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven, zoals typelessen, Microsoft Office, Microscopie etc.

Een goede persoonlijke begeleiding is erg belangrijk. Vandaar dat iedere week een R-les wordt gebruikt voor overleg met je mentor. In dit uur bespreek je je voortgang en leer je studievaardigheden. In overleg met je mentor kies je zelf voor een deel je eigen rooster. Ook kun je bij je mentor met uiteenlopende vragen terecht. Daarnaast word je natuurlijk ook begeleid door de vakdocenten en kun je voor bepaalde schoolzaken terecht bij je teamleider en decaan. Je mag veel zelf bepalen, maar je staat er niet alleen voor!

V-lessen

Naast de A-lessen zijn er verwerkings- of verdiepingslessen (V-lessen). Deze V-lessen worden gegeven binnen de bovenbouw van havo en vwo. Deze lesuren duren ook 70 minuten. Je volgt de V-lessen voor verdere verdieping en verwerking, samenwerken en onderzoek. Aan het begin van iedere periode kies je zelf in overleg met de mentor de vakken waarvoor je een V-les wilt volgen. Op deze manier kun je je eigen leertraject uitstippelen.

Talentlessen- en programma’s (speciale R-lessen)

Niet alleen bij de verschillende vakken, maar ook daarbuiten helpen we jou om je talent verder te ontwikkelen. We bieden talentlessen/talentprogramma's aan zoals Microsoft Imagine Academy, Chinees, Russisch, Zelfstandig ondernemen (aanbod varieert). Maar nog veel meer! Al in de brugklas besteden we veel tijd aan creatieve projecten. Met theater, dans, muziek en beeld. Zo is onze film- en theaterclub Studio 1punt46 een talentklas voor leerlingen vanaf leerjaar 3! In de bovenbouw van de havo en vwo is er het bètatalentprogramma voor als je meer wilt dan het gewone programma biedt, met onder andere extra practica en bedrijfsexcursies.

Hoe gaan we op het Anna om met lesuitval?

Bij geplande lesuitval, denk aan begeleiding activiteiten, verlof van docenten etc. wordt in het rooster rekening gehouden met de aanstaande afwezigheid van de docent.

Waar mogelijk worden de lessen overgenomen door een onderwijsassistent, zodat het onderwijsproces gecontinueerd kan worden. De docent stemt dan met de leerlingen en de onderwijsassistent af over de inhoud van de over te nemen les.

Bij ongeplande lesuitval, zoals ziekte of overmacht situaties wordt de absentie voor 07.00 uur ’s-ochtends gemeld en door de roostermaker verwerkt. Eerste en laatste lesuren komen in deze situatie te vervallen. Voor de overige uren wordt geprobeerd de lessen over te laten nemen door een onderwijsassistent. Wanneer er geen of onvoldoende onderwijsassistenten beschikbaar zijn om lessen over te nemen, vervallen de lessen. Als de roostermaker moet kiezen tussen groepen, wordt gekeken naar leerjaar. Het lagere leerjaar krijgt voorrang bij de toebedeling van de onderwijsassistenten.

Wanneer er sprake is van een langdurige afwezigheid van een collega, wordt zo snel mogelijk vervanging gezocht. Ouders en leerlingen worden in dit soort situaties door de teamleider op de hoogte gebracht via een bericht via de Anna App.

Digitalisering/elektronische leeromgeving

Binnen het Anna maken wij gebruik van Microsoft Teams. Niet alleen binnen de klas, maar ook daarbuiten! De docent geeft precies aan wat je per week gaat leren en wat je daarvoor moet doen. Uitleg video's, interactieve digitale instructies en adaptieve digitale opdrachten ondersteunen je bij het leren. Als je hier gebruik van maakt, dan kun je de les beter volgen en uiteraard kun je in de les zelf meer uitleg vragen en over onderwerpen meer te weten komen.

Gebruik laptop

Een digitale leeromgeving kan natuurlijk niet zonder een goed gebruik van computers. Al onze leerlingen hebben de beschikking over een laptop. In de onderbouw leer je werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS (Microsoft Office Specialist) certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Het Anna van Rijn College was dan ook de eerste Microsoft Imagine Academy in Europa! Met de laptop kun je optimaal gebruik maken van alle digitale mogelijkheden die het Anna je biedt.

Internationalisering en tweetalig onderwijs

Internationalisering

In onze wereld is er een groeiende vraag naar internationale competenties. Zij vraagt om kennis en vaardigheden die je helpen leren, leven en werken binnen een interculturele samenleving en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Wij leiden leerlingen op tot wereldburgers, zodat ze goed zijn voorbereid op deze internationale toekomst vol dynamiek en kansen.

Op het Anna halen wij de wereld van buiten naar binnen en laten we je over de grenzen kijken. Wij laten je onder andere kennismaken met andere culturen binnen en buiten Europa. Hierdoor leer je uiteindelijk ook jezelf beter kennen. Met een aantal andere Nederlandse en buitenlandse partnerscholen uit onder andere Duitsland, Spanje, Denemarken en Italië, vergroten we de aandacht voor de wereld in onze lessen en organiseren we uitwisselingen/studiereizen, gezamenlijke projecten en e-mailcontacten.

Gedurende jouw tijd op het Anna organiseren we een aantal internationale excursies en/of reizen. Er is een duidelijke opbouw bij deze reizen en activiteiten binnen dit internationale programma. Naarmate de leerling ouder wordt, leggen we steeds wat meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf. Er wordt dus simpelweg steeds wat meer van de leerling gevraagd op het gebied van organisatie, participatie of omgaan met andere gebruiken/culturen.

Volg je op het Anna tweetalig onderwijs (tto), dan krijg je bij je diploma het internationaliseringcertificaat van het Nuffic als bewijs dat je tijdens je carrière op het Anna van Rijn College internationale ervaring hebt opgedaan (ook bij de afsluiting van de onderbouw wordt een junior certificaat uitgereikt aan de tto-leerlingen).

Tweetalig onderwijs

Het ontwikkelen van meertaligheid heeft op het Anna specifieke focus. Wij bieden daarom op elk niveau een tweetalige opleiding aan. Daarmee hebben wij een speciaal aanbod. We zijn gestart met tweetalig onderwijs binnen vwo, later is dit uitgebreid naar havo en daarna naar mavo.

Sommige docenten zijn "native speakers". Een native speaker heeft Engels tijdens het opgroeien op natuurlijke manier als moedertaal geleerd. Onze van oorsprong Nederlandstalige docenten hebben een speciale opleiding gevolgd en spreken allemaal heel goed Engels. Het Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs) helpt ons samen met het landelijk netwerk tweetalig onderwijs om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en bewaakt de standaard die daarvoor geldt.

Enkele vakken die de leerlingen krijgen in het Engels tijdens het eerste leerjaar zijn bijvoorbeeld: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen en lichamelijke opvoeding. Bij sommige vakken werken we tijdens projecten in het Engels. Uiteindelijk hebben de leerlingen die met een diploma van school gaan tussen de 30%-50% (afhankelijk van het onderwijstype) van hun onderwijstijd in het Engels gehad.

Onze vwo-leerlingen leren bij ons voor het International Baccalaureate Certificate English, een internationaal eindexamen Engels waarmee je laat zien dat je de Engelse taal op een buitengewoon hoog niveau beheerst en zonder taalproblemen op een Engelstalige universiteit of hbo kunt studeren.

Onze havo- en mavo-leerlingen doen aan het einde van hun tweetalige opleiding mee aan het examen Cambridge English. Handig wanneer ze een Engelstalige opleiding willen gaan volgen, vaak hoeft er dan geen extra toetsing meer gedaan te worden. Maar ook bij andere toelatingscommissies wordt het Cambridge English tegenwoordig gezien als een waardevol diploma.

Het gymnasium

Grieks en Latijn is ontzettend leuk. Ben je geïnteresseerd in Grieken en Romeinen, mooie verhalen of puzzelen op een vertaling én houd je wel van een uitdaging, dan is het gymnasium iets voor jou.

Het gymnasium geeft een hele goede voorbereiding op de universiteit, omdat je bij de verschillende vakken leert analyseren, filosoferen en kijken naar de wereld om je heen. Daarnaast geven de talen Grieks en Latijn je een enorme voorsprong als je moderne talen wilt leren.

De lessen

Wil je gymnasium doen, dan kies je in de brugklas havo/vwo voor het vak Latijn (keuzevak). Bij dit vak leer je de taal van de Romeinen vertalen en hoor je verhalen over hun leven en hun goden. Deze mooie verhalen noemen we ook wel mythologie. Dit stukje van het gymnasium noemen we KCV ofwel Klassieke Culturele Vorming. Vanaf de tweede klas krijg je naast Latijn ook Grieks. Beide vakken heb je in ieder geval tot in de derde klas.

Vanaf leerjaar 4 ga je verder met Latijn. In klas 5 en 6 staat literatuur centraal en lees je verschillende originele teksten uit de oudheid.

Buiten de lessen

Het gymnasium gaat verder dan het klaslokaal, want wij nemen je mee naar het museum of het theater. Ieder jaar gaan wij met alle leerlingen van het gymnasium op gymnasiumdag. Dan bezoeken we een nieuwe tentoonstelling over een onderwerp uit de oudheid ergens in Nederland, Duitsland of België. Als klap op de vuurpijl gaan wij in de bovenbouw op reis, naar Rome of Griekenland. Deze reis wordt door de leerlingen vaak als het hoogtepunt van hun schoolcarrière beschouwd. Laat je 6 jaar lang onderdompelen in de cultuur van de Grieken en Romeinen en ga met ons op reis!

Cultuur

Het ontwikkelen van (inter)cultureel vermogen vinden wij erg belangrijk. Cultuur opent je ogen en leert jou om kritisch, creatief, respectvol en vrij in het leven te staan. Bij ons staat het ontwikkelen van je talenten centraal. Zo organiseren wij in de onderbouw als school een zeer gevarieerd aanbod aan dans-, muziek- en theatervoorstellingen en krijg je lessen drama, muziek, dans en beeldende vorming. Alle leerlingen in leerjaar 3 (mavo) en leerjaar 4 (havo/vwo) krijgen het vak CKV: Culturele Kunstzinnige Vorming. Daarin maak je kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur. Je krijgt voorstellingen te zien en workshops te doen, bijvoorbeeld op onze Cultuurdag die wij in samenwerking met De Kom organiseren. Je kunt in de bovenbouw tekenen als eindexamenvak kiezen. We zijn trots op het werk van onze leerlingen; je ziet het dan ook door de hele school hangen.

Naast de lessen zijn er volop culturele activiteiten op het Anna. Je kunt op diverse podia je talenten laten zien en podiumervaring opdoen. In de Anna van Rijn-zaal, maar ook op andere plekken bieden we een podium voor het vele talent dat op onze school aanwezig is. We zetten de belangrijkste culturele evenementen die voor en vaak ook door leerlingen worden georganiseerd op een rijtje:

  • De Revue. De Anna van Rijn Revue is een begrip geworden en niet alleen op onze school. Diverse performances op het gebied van muziek, dans en cabaret volgen elkaar in rap tempo op in een wervelend programma. Leerlingen van de eerste tot en met de zesde klas laten zien wat ze kunnen. De algehele presentatie, organisatie, decor, licht en geluid: allemaal leerlingenwerk!
  • Café Chantant. In een intieme sfeer laten leerlingen en docenten horen wat ze op muzikaal terrein in hun mars hebben. Zelfs oud-leerlingen komen speciaal terug naar school om hieraan deel te nemen.
  • Studio 1Punt46. Elk jaar maakt ons talentprogramma Studio 1Punt46 een grote theatervoorstelling, waarbij er geacteerd, gemusiceerd en soms ook gedanst wordt. Wij maken een moderne bewerking van een stuk uit de theatercanon, elk jaar aansluitend op het curriculum van een van de talen die onze school aanbiedt.
  • Cultuurdag. In Kunstencentrum De Kom in Nieuwegein hebben de leerlingen die het vak CKV in de 3e (mavo) of 4e (havo en vwo) een hele dag de mogelijkheid om kennis te maken met allerlei verschillende kunstdisciplines.
  • Red Nose Day. In actie voor het goede doel! De rode neuzen staan voor onze Red Nose Day; een dag vol leuke, creatieve en gezellige activiteiten vlak voor de kerstvakantie. De Red Nose Day is een initiatief van het Anna om geld in te zamelen voor een goed doel. In de afgelopen jaren is dit de Rundu Secondary school in Namibië geweest. Sinds vele jaren hebben we deze speciale sponsor- en actiedag op ons programma staan. En met succes: jaarlijks halen we met gesponsorde activiteiten op school (sportieve uitdagingen o.a. sponsorloop, verkoop oliebollen en poffertjes, creatieve workshops, veilingen, etc.) een heel mooi bedrag op.
  • Extra R-lessen voor dans, theater, film en beeldende kunst in klas 2, 3 en 4.
  • De Kunstklas. Verschillende kunstdocenten van het Anna geven samen aan gemotiveerde creatieve leerlingen van de 3e klas elke periode een andere interdisciplinaire kunstmodule; vanspoken word met dans tot stopmotion-animatie in echte miniatuurwerelden, uitmondend in een expositie van alle modules.
  • Overig. Verder is er nog veel meer te doen op school naast de lessen. Voor onze eersteklassers organiseren wij een schoolfeest en de examenleerlingen vieren hun laatste schooldag met een gala. Ook Sinterklaas vieren we op zijn Anna’s. Op sportdagen kun je je van je sportieve kant laten zien en vanaf de vierde klas behoort zelfs een hele week skiën tot de mogelijkheden.

Eetcultuur: de gezonde kantine geen wens maar eis!

Scholen in Nederland ontvingen vanuit het voedingscentrum het introductiepakket: ‘De Gezonde schoolkantine aan de slag!’. Onze schoolkantine werkt in lijn met deze regelgeving, en heeft dit vastgelegd in haar beleid. Onze schoolkantine voldoet aan de ‘Richtlijnen Gezonde Schoolkantine’.

De basisregels zijn: het aanbieden van betere keuzes per productgroep, het opvallend plaatsen van betere keuzes en het stimuleren van water drinken.