Contact

Namen en adressen

Bezoekadres:
Albatros 1, 3435 XA Nieuwegein

Postadres:
Postbus 203, 3430 AE Nieuwegein

Telefoonnummer en e-mailadres:
030 60 40 900
info@annavanrijn.nl

Samenstelling schoolleiding Anna van Rijn College

Wouter Luckel
Directeur Anna van Rijn College

Maaike Depmann
Teamleider (tweetalig) leerjaren 1 en 2
mdepmann@annavanrijn.nl

Anita Pauw
Teamleider (tweetalig) leerjaren 3 mavo/havo/vwo, 4 mavo en 4 vwo
apauw@annavanrijn.nl

Gerco van 't Spijker
Interim-teamleider (tweetalig) leerjaren 4 en 5 havo, 5 en 6 vwo
gspijker@annavanrijn.nl

Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR)

Onderwijzend personeel

Peter Vooges, pvooges@annavanrijn.nl
Emma Boogert, eboogert@annavanrijn.nl
Sipko de Bruijne, sbruijne@annavanrijn.nl
Manouk Moerland, mmoerland@annavanrijn.nl
Erik Leker, eleker@annavanrijn.nl

Onderwijs ondersteunend personeel

Rob Adelaar, radelaar@annavanrijn.nl

Oudergeleding

Irene Coenen
Vanessa van Eyck

Leerlingengeleding

Vacature

Instanties

  • Inspectie van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl
  • Vragen over onderwijs: telefoonnummer 1400
  • Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel: 0900 11 13 111 (lokaal tarief).

Bevoegd gezag

Het Anna van Rijn College valt onder NUOVO Scholen (Nieuw Utrechts Openbaar Voortgezet Onderwijs). Dit is het bevoegd gezag van de school. Door een mandaat is een aantal bevoegdheden overgedragen aan de rector van de school. NUOVO is het bestuur van alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Zie ook: https://www.nuovo.nl/.

Het postadres van het College van Bestuur is:
Postbus 1415
3500 BK Utrecht